Sản phẩm mới :

SIÊU GIẢM GIÁ 50% CÒN 9.900.000Đ/ BỘ


     -   GIÁ SALE  : 9.900.0000 VNĐ/ BỘ  ( CHƯA BAO GỒM BÀN KÍNH)

     -    HOTLINE : 0932.98.1239

  CHÀO MỪNG LỄ GIÁNG SINH VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH 2015 SOFA CHILAI GIẢM GIÁ SẢN PHẨM LÊN ĐẾN 50%
  - SẢN PHẨM ĐẶT MỚI :                                    SALE  OFF 25%
  - SẢN PHẨM CÓ SÃN TẠI CỬA HÀNG :       SALE  OFF 50%
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI SOFA CHILAI
 - KÍCH THƯỚC : 2800 x 1800 
 - CHẤT LIỆU VẢI NHẬP NGOẠI CAO CẤP  BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - BẢO HÀNH : 5 NĂM
 - MÀU SẮC : TÙY CHỌN THEO Ý THÍCH
 - GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG TP HCM


 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : (08)62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA VĂN PHÒNG 10 - KARO TRẮNG

- CALL : 0932.98.1239   -  QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI SOFACHILAI
 - KÍCH THƯỚC : GHẾ DÀI 1800 x 750 x 750, GHẾ ĐƠN 800 x 750 x 750
 - CHẤT LIỆU GIẢ DA  CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - MÀU SẮC THEO Ý THÍCH


 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : 08.6269.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA CHILAI - SOFA PHÒNG KHÁCH 74- CALL :  0932.98.1239 - QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : 2800 x 1800 
 - CHẤT LIỆU GIẢ DA NHẬP NGOẠI CỦA HÀN QUỐC CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - BẢO HÀNH : 5 NĂM
 - MÀU SẮC : TÙY CHỌN THEO Ý THÍCH


 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : (08).62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd@yahoo.com
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA CHILAI - SOFA PHÒNG KHÁCH 73- CALL :  0932.98.1239 - QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : 2200 x 800
 - CHẤT LIỆU GIẢ DA NHẬP NGOẠI CỦA HÀN QUỐC, VẢI CHILAI  CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - BẢO HÀNH : 5 NĂM
 - MÀU SẮC : TÙY CHỌN THEO Ý THÍCH


 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : (08).62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd@yahoo.com
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA CHILAI - SOFA PHÒNG KHÁCH 72- CALL :  0932.98.1239 - QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : 2800 x 1800 
 - CHẤT LIỆU GIẢ DA NHẬP NGOẠI CỦA HÀN QUỐC CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - BẢO HÀNH : 5 NĂM
 - MÀU SẮC : TÙY CHỌN THEO Ý THÍCH


 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : (08).62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd@yahoo.com
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA CHILAI - SOFA PHÒNG KHÁCH 71


- CALL :  0932.98.1239 - QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : 2800 x 1800 
 - CHẤT LIỆU GIẢ DA NHẬP NGOẠI CỦA HÀN QUỐC CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - BẢO HÀNH : 5 NĂM
 - MÀU SẮC : TÙY CHỌN THEO Ý THÍCH

 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : (08).62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd@yahoo.com
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA CHILAI - SOFA PHÒNG KHÁCH 70- CALL :  0932.98.1239 - QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : 2800 x 1800 
 - CHẤT LIỆU VẢI CHILAI CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - BẢO HÀNH : 5 NĂM
 - MÀU SẮC : TÙY CHỌN THEO Ý THÍCH


 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : (08).62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd@yahoo.com
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA CHILAI - SOFA PHÒNG KHÁCH 69


- CALL :  0932.98.1239 - QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : 2800 x 1800 
 - CHẤT LIỆU GIẢ DA NHẬP NGOẠI CỦA MÃLAI CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - BẢO HÀNH : 5 NĂM
 - MÀU SẮC : TÙY CHỌN THEO Ý THÍCH


 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : (08).62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd@yahoo.com
 - Email : banhang@sofachilai.com

BÀN SOFA 18

                                                    SOFA CHILAI - BÀN SOFA 18


 - HOTLINE : 0932.98.1239 - QUANG TRUNG

 - SẢN PHẨM BÀN SOFA ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI SOFACHILAI
 - KÍCH THƯỚC : 1300 x 600 x 450
 - BÀN GỖ ĐƯỢC SƠN PU MÀU TRẮNG MẶT ĐÁ,

 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : 08.6269.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA CHILAI - SOFA PHÒNG KHÁCH 68


- CALL :  0932.98.1239 - QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : 2800 x 1800 
 - CHẤT LIỆU VẢI CHILAI CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - BẢO HÀNH : 5 NĂM
 - MÀU SẮC : TÙY CHỌN THEO Ý THÍCH


 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : (08).62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd@yahoo.com
 - Email : banhang@sofachilai.com

SALE OFF 25%     -   GIÁ SALE  : 12.000.000 VNĐ/ BỘ  

     -    HOTLINE : 0932.98.1239 - 0947.262.560 

  CHÀO MỪNG LỄ GIÁNG SINH VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH 2015 SOFA CHILAI GIẢM GIÁ SẢN PHẨM LÊN ĐẾN 25%
  - SẢN PHẨM ĐẶT MỚI :                                    SALE  OFF 15%
  - SẢN PHẨM CÓ SÃN TẠI CỬA HÀNG :       SALE  OFF 25%
 
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI SOFA CHILAI
 - KÍCH THƯỚC : 2800 x 1800 
 - CHẤT LIỆU VẢI NHẬP NGOẠI CAO CẤP  BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - BẢO HÀNH : 5 NĂM
 - MÀU SẮC : TÙY CHỌN THEO Ý THÍCH
 - GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG TP HCM


 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : (08)62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd
 - Email : banhang@sofachilai.com

GIẢM GIÁ 25%
     -   GIÁ SALE : 13.500.000 VNĐ/ BỘ 

     -   HOTLINE : 0932.98.1239 - 0947.262.560 

        CHÀO MỪNG LỄ GIÁNG SINH VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH 2015 SOFA CHILAI GIẢM GIÁ SẢN PHẨM LÊN ĐẾN 25%
  - SẢN PHẨM ĐẶT MỚI :                                    SALE  OFF 15%
  - SẢN PHẨM CÓ SÃN TẠI CỬA HÀNG :       SALE  OFF 25%
 

 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI SOFA CHILAI
 - KÍCH THƯỚC : 2800 x 1800 
 - CHẤT LIỆU GIẢ DA CAO CẤP NHẬP NGOẠI CỦA HÀN QUỐC BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - BẢO HÀNH : 5 NĂM
 - MÀU SẮC : TÙY CHỌN THEO Ý THÍCH
 - GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG TP HCM


 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : (08)62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA CHILAI - SOFA DA 28
- CALL :  0932.98.1239 - MR QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI SOFA CHILAI
 - KÍCH THƯỚC : 2800 x 1800 
 - CHẤT LIỆU GIẢ DA CAO CẤP NHẬP NGOẠI CỦA ITALY BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - BẢO HÀNH : 5 NĂM
 - MÀU SẮC : TÙY CHỌN THEO Ý THÍCH
 - GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TRONG TP HCM VÀ MỘT SỐ TỈNH THÀNH LÂN CẬN


 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : (08)62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd
 - Email : banhang@sofachilai.com

ĐỒNG HỒ GỖ HƯƠNG 100%
GIÁ SP : 500 USD 
SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT TỪ GỖ HƯƠNG 100% SẢN XUẤT TẠI VIỆT NAM
GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TP HỒ CHÍ MINH
 
Liên kết: Kênh giải trí của Giới trẻ | Share123.vn - Chia sẻ dữ liệu số
Copyright © 2012. SOFA CHILAI - Design by Luubuttuoixanh.com
Địa chỉ:568 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Liên hệ SĐT: 0932.98.1239 - 0947262560