Sản phẩm mới :

SOFA VĂN PHÒNG 09

- CALL : 0932.98.1239  - MR QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : GHẾ DÀI 1800 x 750 x 750, GHẾ ĐƠN 800 x 750 x 750
 - CHẤT LIỆU GIẢ DA  CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - MÀU SẮC THEO Ý THÍCH
 - VẬN CHUYỂN : GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TẠI TP. HCM

 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM
 - ĐT : (08).62698.111 - 62698.222 - 62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd@yahoo.com

SOFA PHÒNG KHÁCH 67

- CALL :  0932.98.1239 - MR QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : 2800 x 1800 
 - CHẤT LIỆU VẢI CHILAI CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - BẢO HÀNH : 5 NĂM
 - MÀU SẮC : TÙY CHỌN THEO Ý THÍCH

 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : (08).62698.111  - 62698.222 - 62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd@yahoo.com
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA PHÒNG KHÁCH 66

- CALL :  0932.98.1239 - MR QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : 2800 x 1800 
 - CHẤT LIỆU VẢI CHILAI CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - BẢO HÀNH : 5 NĂM
 - MÀU SẮC : TÙY CHỌN THEO Ý THÍCH


 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : (08).62698.111  - 62698.222 - 62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd@yahoo.com
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA PHÒNG KHÁCH 65

- CALL :  0932.98.1239 - MR QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : 2800 x 1800 
 - CHẤT LIỆU VẢI CHILAI CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - BẢO HÀNH : 5 NĂM
 - MÀU SẮC : TÙY CHỌN THEO Ý THÍCH


 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : (08).62698.111  - 62698.222 - 62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd@yahoo.com
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA PHÒNG KHÁCH 64

- CALL :  0932.98.1239 - MR QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : 2800 x 1800 
 - CHẤT LIỆU VẢI CHILAI CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - BẢO HÀNH : 5 NĂM
 - MÀU SẮC : TÙY CHỌN THEO Ý THÍCH


 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : (08).62698.111  - 62698.222 - 62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd@yahoo.com
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA PHÒNG KHÁCH 63

- CALL :  0932.98.1239 - MR QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : 2800 x 1800 
 - CHẤT LIỆU VẢI CHILAI CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - BẢO HÀNH : 5 NĂM
 - MÀU SẮC : TÙY CHỌN THEO Ý THÍCH


 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : (08).62698.111  - 62698.222 - 62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd@yahoo.com
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA VĂN PHÒNG 08

- CALL : 0932.98.1239  - MR QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : GHẾ DÀI 1800 x 750 x 750, GHẾ ĐƠN 800 x 750 x 750
 - CHẤT LIỆU GIẢ DA  CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - MÀU SẮC THEO Ý THÍCH
 - VẬN CHUYỂN : GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TẠI TP. HCM

 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM
 - ĐT : (08).62698.111 - 62698.222 - 62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd@yahoo.com

SOFA VĂN PHÒNG 07

- CALL :  0932.98.1239   - MR QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : GHẾ DÀI 1800 x 750 x 750, GHẾ ĐƠN 800 x 750 x 750
 - CHẤT LIỆU VẢI CHILAI  CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - MÀU SẮC : MÀU ĐỎ ĐÔ
 - VẬN CHUYỂN : GIAO HÀNG MIỄN PHÍ TẠI TP HCM 


 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : 08.6269.222  - 08.6269.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA VĂN PHÒNG 06

- CALL : 0932.98.1239    - MR QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : GHẾ DÀI 1800 x 750 x 750, GHẾ ĐƠN 800 x 750 x 750
 - CHẤT LIỆU GIẢ DA  CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - MÀU SẮC : THEO Ý THÍCH

 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : 08.6269.222  - 08.6269.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA VĂN PHÒNG 05

- CALL : 932.98.1239   - MR QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : GHẾ DÀI 1800 x 800 x 750, GHẾ ĐƠN 800 x 800 x 750
 - CHẤT LIỆU GIẢ DA  CAO CẤP NHẬP TỪ ITALY BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - MÀU SẮC : THEO Ý THÍCH

 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : 08.6269.222  - 08.6269.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA VĂN PHÒNG 04

- CALL : 0945.658.660 - MR QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : GHẾ DÀI 1800 x 750 x 750, GHẾ ĐƠN 800 x 750 x 750
 - CHẤT LIỆU GIẢ DA  CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - MÀU SẮC THEO Ý THÍCH

 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : 08.6269.222  - 08.6269.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA PHÒNG KHÁCH 62

- CALL :  0932.98.1239 - MR QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : 2800 x 1800 
 - CHẤT LIỆU VẢI CHILAI CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - BẢO HÀNH : 5 NĂM
 - MÀU SẮC : TÙY CHỌN THEO Ý THÍCH

 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : (08).62698.111  - 62698.222 - 62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd@yahoo.com
 - Email : banhang@sofachilai.com

SOFA PHÒNG KHÁCH 61

- CALL : 0932.98.1239 -   MR QUANG TRUNG
 - SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP BỞI WWW.SOFACHILAI.COM
 - KÍCH THƯỚC : 2200 x 800 + 2 ĐÔN VUÔNG 50 x 50
 - CHẤT LIỆU SIMILI + VẢI CHILAI CAO CẤP BỌC NỆM MUS D40, KHUNG GỖ DẦU CHỐNG MỐI MỌT
 - BẢO HÀNH : 5 NĂM
 - MÀU SẮC : ĐỎTRẮNG, GỐI LÁ ĐỎ

 - SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, Q. TÂN BÌNH, TP HỒ CHÍ MINH
 - ĐT : (08).6269.111 -  62698.222  -  62698.333
 - Yahoo : quangtrung1989nd@yahoo.com
 - Email : banhang@sofachilai.com

TƯ VẤN - THIẾT KẾHOTLINE : 0932.98.1239
HÃY ĐẾN VỚI SHOWROOM SOFA TẠI 568 CỘNG HÒA ĐỂ CHỌN CHO NGÔI NHÀ CỦA BẠN NHỮNG BỘ SOFA MỚI NHẤT, ĐẸP NHẤT, CHẤT LƯỢNG NHẤT SÀI GÒN.
SHOWROOM CHÚNG TÔI LUÔN CAM KẾT BÁN HÀNG ĐÚNG CHẤT LƯỢNG, SẢN PHẨM MANG KIỂU DÁNG MẪU MÃ SANG TRỌNG, CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH TỐT NHẤT, NGOÀI RA CÒN CÓ DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ THEO Ý THÍCH TẠI NHÀ MIỄN PHÍ.
CHÚNG TÔI CÒN NHẬN BỌC LẠI NHỮNG BỘ SOFA ĐÃ CŨ CỦA CÁC BẠN
HÃY NHẤC ĐIỆN THOẠI LÊN VÀ GỌI CHO CHÚNG TÔI : 08.62698.111, 622698.222
SHOWROOM : 568 CỘNG HÒA, P13, TÂN BÌNH, TP HCM
YAHOO : quangtrung1989nd@yahoo.com
EMAIL : banhang@sofachilai.com
 
Liên kết: Kênh giải trí của Giới trẻ | Share123.vn - Chia sẻ dữ liệu số
Copyright © 2012. SOFA CHILAI - Design by Luubuttuoixanh.com
Địa chỉ:568 Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Liên hệ SĐT: 0932.98.1239 - 0947262560